Rekisteriseloste

LEOPRANA REKISTERISELOSTE
Laadittu: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Leoprana
siiri.yoga@gmail.com
044-5462633
Kumelantie 8, 11120 Riihimäki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Siiri Himberg
yhteystiedot sama kuin yllä

3. Rekisterin nimi
Asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käytetään
• asiakkuussuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
• markkinointiin ja suoramarkkinointiin asiakkaan suostumuksella
• ajanvaraukseen
• asiakasviestintään

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
Säilytettävä materiaali on luottamuksellista.

Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden
osto- ja peruutustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten
sähköpostit ja tekstiviestit)

Yksilötapaamisessa kysyttyjä terveystietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään joko suoraan tai välillisesti Varaa
heti-verkkopohjaisen ajanvarauskalenterin kautta.

Asiakas on oikeutettu koska tahansa ja ilman erityistä perustetta pyytämään tietojensa poistamista
rekisteristä ja rekisterinhoitaja tekee sen viipymättä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen
rekisteröidyn suostumukseen ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.

Kirjanpitoaineistoa käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.
Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia (Leoprana käyttää
viestinnässä Googlen Gmail-sähköpostia, jolloin tietoja siirretään EU:n ulkopuolelleYhdysvaltoihin. EU:n ja
Yhdysvaltojen väliset siirrot tehdään ns. Privacy Shield -järjestelyn alla ja Google kuuluu tähän järjestelyyn.
Asian voit tarkistaa täältä. www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Rekisterinpitäjä ylläpitää Facebook- ja WhatsUp-ryhmiä asiakkaiden vapaamuotoiseen viestintään.
Ryhmissä käy ilmi asiakkuussuhde, nimi ja puhelinnumerotiedot. Ryhmään liittyminen on vapaaehtoista, ja
ryhmästä poistuminen välittömästi mahdollista.

8. Rekisterin suojaus
• Sähköinen aineisto: rekisterin tiedot säilytetään salasanan takana asian mukaisessa
sähköisessä ympäristössä. Rekisterinpitäjä huolehtii ajantasaisesta virtusturvasta sekä palomuurista.
• Mahdollinen manuaalinen aineisto: rekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Yrityksen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava
kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti henkilöllisyyden
varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
ottamalla yhteys rekisterinpitäjään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *